Beskrivelser og illustrationer af de 2 metoder:

 

1. Folietryk:

Folietryk er til de lidt mindre og knap så komplicerede opgaver og kun i en farve enten sort, blå (svarende til Pantone Process Blue C). Rød (svarende til Pantone 186 C) eller grøn (svarende til Pantone Green C), alle dog med et lidt metallisk skær, da de er trykt på aluminium. Der kan anvendes foliestørrelserne 26 x 68 mm. eller 50 x 50 mm. Der kan trykkes på begge sider af folien. For foliestørrelsen 26 x 68 mm i to omgange, medens det for foliestørrelsen 50 x 50 mm kan gøres på en gang. Der kan ikke laves tryk med raster.

 

Ved folietryk skabes der en fil der indeholder den ønskede tekst/loge, hvorefter en termotransfer printer overføre filens indhold i den ønskede farve til aluminiumsfolien ved hjælp af en varmefast transfer folie. Det materiale/logo, vi skal bruge til opsætningen, skal være i et PC format.    

 

En eventuel tekst eller/og logo bør være så kort som muligt, kondomfoliens størrelse taget i betragtning, og jo kortere tekst, des større og tydeligere bogstaver kan der anvendes. Teksten eller logoet vil næsten aldrig stå midt på folien, men vil blive gentaget så ofte, at det kan ses/læses på hvert eneste kondom.  

Reklamekondomer hvordan?

 

Sidste nyt: Nu også reklamekondomer med QR-koder.

 

Et reklamekondom er et kondom der med en tekst og/eller et logo trykt på den folie kondomet forsegles i, har en meget stor opmærksomhedsværdi over for modtageren, ikke alene på grund af teksten/logoet, men netop fordi det er et kondom.

 

Vi anvender i dag 2 metoder til tryk på den aluminiums folie kondomet efterfølgende bliver forseglet i.

De viste farver er til termotransfer print. Farverne er ca. farver og kan variere meget fra skærm til skærm, og når der trykkes på aluminium, får de et lidt metallisk skær.

Eksempel på folietryk i en termotransfer printer.

Øverst 50 x 50 mm  -  Nederst 26 x 68 mm

2. Klichetryk:

Klichetryk er til de lidt større og mere komplicerede opgaver og kan trykkes i den Pantone farve der ønskes, alle dog med et lidt metallisk skær, da de er trykt på aluminium. Der kan anvendes foliestørrelserne 26 x 68 mm. eller 50 x 50 mm. Der kan trykkes på begge sider af folien. For foliestørrelsen 26 x 68 mm i to omgange, medens det for foliestørrelsen 50 x 50 mm kan gøres på en gang. Der kan ikke laves tryk med raster. For foliestørrelse 26 x 68 mm kan der trykkes helt til kant, medens der for foliestørrelse 50 x 50 mm vil være en kant i den ene side på 2 mm.

 

Ved klichetryk skal der bruges en kliche for hver farve. Klicheen fremstilles efter tilsendt materiale, eller vi kommer også gerne med et forslag. Der kan trykkes i op til 6 farver, men vi anbefaler 3. Det materiale/logo, vi skal bruge til opsætningen, skal være i et PC format.    

 

En eventuel tekst eller/og logo bør være så kort som muligt, kondomfoliens størrelse taget i betragtning, og jo kortere tekst, des større og tydeligere bogstaver kan der anvendes. Teksten eller logoet vil næsten aldrig stå midt på folien, men vil blive gentaget så ofte, at det kan ses/læses på hvert eneste kondom.  

Eksempel på klichetryk  - 1 i sort og 3 i flere farver.

Øverst 50 x 50 mm  -  Nederst 26 x 68 mm

Reklametryk på folien, specialpakninger, etc. er altid prismæssigt afhængig af opgavens idé og udformning, samtidig med, at den lovgivning, der er for kondomer, skal følges. EU - Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr - ISO 4074:2002/AC2008. Derfor kan vi ikke give generelle retningslinier og priser, men kontakt os med din idé, så giver vi et uforpligtende forslag til løsningen af din opgave - for vi ved, hvad vi taler om.

 

Ring på telefon: 86 28 45 00 og få mere at vide og en fast pris.

Rød Folietryk

Blå Folietryk

Grøn Folietryk

Fremstilling af aluminiumsfolie med

transfertryk.

Fremstilling af aluminiumsfolie med

klichetryk.