Orientering om designændring

 

Oktober 2015

 

Efter et meget radikalt designskift i begyndelsen af halvfemserne på baggrund af en undersøgelse foretaget af Handelshøjskolen i Aarhus, har der indtil nu kun været foretaget mindre ændringer i dette design, da vi ville fastholde den grad af høj synlighed, som det var skabt efter.

 

På baggrund af det har vi gennem 2014 arbejdet sammen med et designfirma for en fornyelse, dog med de krav, at de skulle have samme store genkendelighed som tidligere, samtidig med, at synligheden ikke kun skulle bevares men også forstærkes.

 

For at bevare kontinuiteten i genkendeligheden vil ændringerne derfor foregå i to tempi, hvor første skridt vil være, at de røde ophængskort i løbet af efteråret, bliver udskiftet med sorte.

 

Et sort ophængskort giver en rigtig stærk og god indramning, også til det nuværende design, og giver samtidig en god glidende overgang til det nye. De første pakker er allerede nu på markedet.

 

Det nye design har fået følgende begrundede ændringer:

 

Det kendte Worlds-Best logo (globen med båndet) er blevet gjort større, lige som firmanavnet Worlds-Best er blevet gjort tydeligere med hvide bogstaver på en sort baggrund.

 

De forskellige varianters farvekoder og navnene er bevaret, således som det viste Kontakt Cream-Special, der stadigvæk markeres med de to blå farver.

 

Generelle forbruger oplysninger er alle blevet flyttet til det hvide felt, hvor man også finder den danske CE mærkningen sammen med figurmærket for kondomets form, for ikke at vildlede forbrugerne om kondomets eventuelle farve.

 

Der er her vist et eksempel på designskiftet:

 

Det nuværende design, det i overgangsperioden - og det nye.

 

 

PS

Til at begynde med og som en test, er det kun følgende varianter, der vil få det nye design:

 

Kontakt Cream-Special

Kontakt Cream-Form

Ril-Form

Beauty-Form

King-Size